برچسب: پارک

خیابان اسپروس پارک هاربر
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه
 • ۰

  خیابان اسپروس پارک هاربر

  خیابان اسپروس پارک هاربر، اقدام موقتی است که فیلادلفیا را به پارک روی رودخانه دلور متصل کرده و همچنین فضای سبز عمومی را به داخل کانال رودخانه گسترش می دهد.

  لوری اُلین
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  لوری اُلین

  ویژگی مشترک تمام پارک های ما که در ارتباط با انسان است، اشتیاق برای گردهمایی عمومی و حفاظت از سیستم های طبیعی است. لوری اُلین – معمار منظر