برچسب: موسسه معماران آمریکا

برندگان جایزه نوآوری انجمن معماری آمریکا
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه
  • ۰

    برندگان جایزه نوآوری انجمن معماری آمریکا

    موسسه معماران آمریکا (AIA) برندگان جایزه نوآوری که فنون جدیدی در پروژه های پیشرفته و چرخه زندگی ساختمانها را برجسته می کند، را انتخاب کرده است. دسته بندی دریافت جوایز شامل طراحی درخشان، تحویل پروژه و برتری مدیریت ساخت و ساز، توسعه برنامه علمی و درسی و نمونه مورد استفاده در یک شرکت کوچک بود.