برچسب: منظر

دونالد ماینیگ
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    دونالد ماینیگ

    منظر صرفاً آنچه می بینم نیست. بلکه شامل هر آنچه درک می کنیم، می‌شود. دونالد ماینیگ – جغرافیدان