برچسب: منطقه آزاد

جایگاه منطقه آزاد در وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم بومی چابهار
  • زمان مطالعه : 17 دقیقه
  • ۰

    جایگاه منطقه آزاد در وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم بومی چابهار

    منطقه آزاد چابهار به دلیل اتصال به آبهای اقیانوسی و نزدیکی به کشورهای حاشیه اقیانوس هند و مناطق همجوار دریایی می تواند متحول کننده اقتصاد شرق کشور باشد و کالاهای مناطق همجوار را به کشورهای دنیا صادر کند و این امر منفعت خوبی برای اقتصاد منطقه و کشور داشته باشد.