برچسب: معمار منظر

فیلمهای مستند برای معماران منظر
 • زمان مطالعه : 9 دقیقه
 • ۱

  فیلمهای مستند برای معماران منظر

  همه فیلمهای مستند معرفی شده در این مطلب به دنبال کشف رابطه بین بشر با محیط زیست خود هستند و به عنوان یک معمار منظر، دیدن آنها به زمان شما لطمه ای نخواهد زد.

  دلایلی برای معمار منظر شدن
 • زمان مطالعه : 10 دقیقه
 • ۰

  دلایلی برای معمار منظر شدن

  معماران منظر کسانی هستند که به صورت حرفه ای به دنبال حفاظت جهان هستند و سعی در فهم جهانی که در آن زندگی کرده و در عوض از آن نگهداری می کنیم، دارند.

  کنجیان یو
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  کنجیان یو

  احترام به سابقه تاریخی سایت، جزء ضروریات اخلاق حرفه ای برای یک طراح به ویژه یک معمار منظر است. کنجیان یو – معمار منظر

  ریموند جانگلز
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ریموند جانگلز

  ما به عنوان معماران منظر، در نهایت شاگردان طبیعت هستیم. ریموند جانگلز – معمار منظر