برچسب: معماری

آرژن اوسترمن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آرژن اوسترمن

  معماری به دنبال بهبود شرایط محیطی، اجتماعی و گاهی هم سیاسی است. آرژن اوسترمن – معمار

  آلبرت کان
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آلبرت کان

  معماری نود درصد تجارت است و ده درصد هنر. آلبرت کان – معمار

  ریچارد میر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ریچارد میر

  معماری یک امر حیاتی و دیرپاست زیرا مظروف ما و تعریف کننده فضای کاربردی، تحرک و زیست انسان است. ریچارد میر – معمار

  بلیر کمین
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  بلیر کمین

  معماری تنها یک معامله شخصی بین معمار و مشتری نیست. معماری روی هرکسی تاثیر می گذارد، پس بایدبرای همه قابل فهم باشد. بلیر کمین – منتقد معماری

  لیو ژیادو
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  لیو ژیادو

  معماری، هنر تک بعدی نیست بلکه به عنوان یک حرفه باید با شرایط واقعی سر و کار داشته باشد و موجب بهبود شرایط جامعه شود. لیو ژیادو – معمار

  برنارد چومی
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  برنارد چومی

  معماری همواره وابسته به قدرت و منافع کلان مالی یا سیاسی است. برنارد چومی – معمار

  شهردار به عنوان اصلی ترین معمار شهر خود
 • زمان مطالعه : 25 دقیقه
 • ۰

  شهردار به عنوان اصلی ترین معمار شهر خود

  شهردار سابق میامی، مانی دیاز، با بیش از هشت سال سابقه کار بر یکی از تحولات شهری در تاریخ ایالات متحده آمریکا، از روند آگاهی و تسلط خود به امور شهری می گوید.

  پیتر آیزنمن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  پیتر آیزنمن

  معماری قطعاً یک کنش سیاسی است. پیتر آیزنمن – معمار