برچسب: معماری

جی آرتور پریتزکر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  جی آرتور پریتزکر

  معماری با بیان هنرمندانه خود قصد دارد که از نیازهای ساده برای سرپناه و امنیت فراتر رود. جی آرتور پریتزکر – کارآفرین

  نقدی بر تکنولوژی و معماری وابسته به آن
 • زمان مطالعه : 8 دقیقه
 • ۰

  نقدی بر تکنولوژی و معماری وابسته به آن

  در معماری ایران‌، تکنولوژی مناسب وجود داشته و مردم از آن استفاده می‌کردند؛ سیستم بادگیرها یا آبرسانی باغ فین و گرمایی حمام شیخ بهایی از آن جمله هستند.

  آرژن اوسترمن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آرژن اوسترمن

  معماری به دنبال بهبود شرایط محیطی، اجتماعی و گاهی هم سیاسی است. آرژن اوسترمن – معمار

  آلبرت کان
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آلبرت کان

  معماری نود درصد تجارت است و ده درصد هنر. آلبرت کان – معمار

  ریچارد میر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ریچارد میر

  معماری یک امر حیاتی و دیرپاست زیرا مظروف ما و تعریف کننده فضای کاربردی، تحرک و زیست انسان است. ریچارد میر – معمار

  بلیر کمین
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  بلیر کمین

  معماری تنها یک معامله شخصی بین معمار و مشتری نیست. معماری روی هرکسی تاثیر می گذارد، پس بایدبرای همه قابل فهم باشد. بلیر کمین – منتقد معماری

  لیو ژیادو
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  لیو ژیادو

  معماری، هنر تک بعدی نیست بلکه به عنوان یک حرفه باید با شرایط واقعی سر و کار داشته باشد و موجب بهبود شرایط جامعه شود. لیو ژیادو – معمار

  برنارد چومی
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  برنارد چومی

  معماری همواره وابسته به قدرت و منافع کلان مالی یا سیاسی است. برنارد چومی – معمار