برچسب: معابر

توسعه معابر و خیابانها می تواند منجر به خلق شهرهای بهتری گردد
  • زمان مطالعه : 14 دقیقه
  • ۰

    توسعه معابر و خیابانها می تواند منجر به خلق شهرهای بهتری گردد

    خیابانها و معابر در نگاه ساکنان شهر به عنوان فضاهایی مرده محسوب می شوند، اما در حقیقت این فضاهای منفی، صرفاً غیرفعال هستند و منتظر تولدی دوباره هستند تا به مکانی کارکردی و جدید تبدیل گردند.