برچسب: مصالح سنگی

کرت بندی با مصالح بومی
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    کرت بندی با مصالح بومی

    در دژ عامر، کرت بندی و هندسه‌ بندی باغچه ها قابل مشاهده است و می توان با این تکنیک در طراحی امروزه در زمینهای بزرگ به سبزینگی موجود نظم داد.