برچسب: مشارکت

فرد کنت
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  فرد کنت

  هر شخصی حق زندگی در مکان های با کیفیت را دارد و از آن مهم تر همه انسان ها حق مشارکت برای ساخت آن فضای با کیفیت را دارند. فرد کنت – برنامه ریز شهری

  آن ویستون اسپیرن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آن ویستون اسپیرن

  منظر، تعاملی بین مردم و مکان است؛ که در مشارکتی پویا موجب معنا بخشی به یکدیگر می شوند. آن ویستون اسپیرن – معمار منظر