برچسب: محیط

تاملی بر نقش و تاثیر محیط بر هنر بومی مردم بلوچ
 • زمان مطالعه : 13 دقیقه
 • ۰

  تاملی بر نقش و تاثیر محیط بر هنر بومی مردم بلوچ

  یکی از عوامل مهم و پررنگ که شاکله‌ اصلی هنر بومی هر منطقه را شکل می‌دهد، تاثیرات فرهنگی محیط است. تداوم شیوه ‌ای‌ منحصربفرد و معین در نحوه تعامل انسانها با محیط پیرامونی، قادر به ایجاد الگوهای زیستی و نشانه های فرهنگی است.

  راجر ترنسیک
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  راجر ترنسیک

  هیچ ساختمانی نمی تواند مستقل از تاریخ و محیط باشد و هر چقدر هم دارای راه حل‌ معمارانه باشد، باز هم نمی‌تواند بر محدودیتهای بافت شهری غلبه کند. راجر ترنسیک

  حس مکان عامل نام گذاری فضا
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  حس مکان عامل نام گذاری فضا

  حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات آنها در مقابل آن است، به طوری که احساس فرد با محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می شود.

  کریستوفر الکساندر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  کریستوفر الکساندر

  در محیط ارگانیک هر مکان منحصربفرد است و در ارتباط با یکدیگر کل را ایجاد می کنند. این کل توسط هر فردی که جزئی از آن است قابل شناسایی است. کریستوفر الکساندر

  کُنا گری
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  کُنا گری

  تنها راه برای ایجاد تغییرات مثبت در محیط، یادگیری و همکاری با مردمان همان محیط است. وارد نکردن عناصر خارجی و غیر بومی بسیار مهم است. کُنا گری – معمار منظر