برچسب: محله

مشارکت با محلی ها بهترین راه تجدید حیات یک محله
  • زمان مطالعه : 9 دقیقه
  • ۰

    مشارکت با محلی ها بهترین راه تجدید حیات یک محله

    هدف اصلی پروژه محله Barri del Castell، دگرگونی چهار خیابان و تبدیل آنها به فضاهایی پیاده محور است. طراحان می خواهند وضعیت دسترسی و کیفیت فضاهای عمومی را از طریق ایجاد منطقه ای که تحرک عابر پیاده با تحرک وسایل نقلیه کامل می شود، بهبود بخشند.