برچسب: فضای عمومی

فراخوان دهمین جایزه اروپا برای فضاهای عمومی شهری
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه
 • ۰

  فراخوان دهمین جایزه اروپا برای فضاهای عمومی شهری

  جایزه اروپایی برای فضاهای عمومی شهر، ماهیت ارتباطات و اجتماع فضای عمومی شهری اروپا را نمایان می سازد و تنها جایزه ای است که فقط محدوده به یک قاره است و به دو بخش مؤلف یا بانی طرح و شهردار یا دیگر مؤسسات پیشرو با هدف بهبود زندگی شهروندان تعلق می گیرد.

  جان کلوز
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  جان کلوز

  آن چه کاراکتر یک شهر را شکل می دهد فضاهای عمومی است نه فضاهای خصوصی آن. جان کلوز – مدیر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد

  سخنرانی الهام بخش جیمز کرنر
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه
 • ۰

  سخنرانی الهام بخش جیمز کرنر

  جیمز کرنر در سخنرانی خود در نوامبر ۲۰۱۵ به نظریه تعامل اجتماعی و اقتصادی که عنصری مهم در شهرسازی پیشرفته منظرگرا به شمار می آید، اشاره کرده است.