برچسب: فضای سبز

پارکهای جیبی
  • زمان مطالعه : 18 دقیقه
  • ۰

    پارکهای جیبی (Pocket Parks)

    استفاده از فضاهای متروکه و تبدیل آنها به فضاهای سبز و باز شهری تحت عنوان پارکهای جیبی و کوچک، نقش بسزایی در بهبود شرایط کیفی محله برای ساکنین داشته است.