برچسب: فرهنگ عامه

پتریک گِدِس
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    پتریک گِدِس

    برنامه ریزی شهری صرفاً برنامه ریزی کالبدی و حتی کاربری ها نیست. برنامه ریزی زمانی موفق خواهد بود که مبتنی بر فرهنگ عامه مردم باشد. پتریک گِدِس – برنامه ریز شهری