برچسب: فرد کنت

فرد کنت
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    فرد کنت

    هر شخصی حق زندگی در مکان های با کیفیت را دارد و از آن مهم تر همه انسان ها حق مشارکت برای ساخت آن فضای با کیفیت را دارند. فرد کنت – برنامه ریز شهری