برچسب: شهر

یان گِل
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  یان گِل

  ساخت تعداد بیشمار ساختمان های سبز یک شهر را پایدار نمی کند. یان گِل – معمار و طراح شهری

  حقایقی درباره دیوارهای سبز
 • زمان مطالعه : 7 دقیقه
 • ۰

  حقایقی درباره دیوارهای سبز

  دیوارهای سبز دیوارهایی هستند که با گیاهان پوشانده شده اند. بعضی از آنها شامل یک محیط رشد مانند خاک هستند و بقیه در سیستمهای هیدروپونیک رشد داده می شوند.

  آن ویستون اسپیرن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آن ویستون اسپیرن

  طبیعت در شهر باید همانند باغ پرورش یابد نه اینکه رها شده و یا مغلوب شهر واقع شود. آن ویستون اسپیرن – معمار منظر

  ضرورت تغییر در شهرهای امروزی
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه
 • ۰

  ضرورت تغییر در شهرهای امروزی

  شهرها و رشد آنها تاثیر بسزایی در همه ابعاد زندگی انسان گذاشته اند و برای برون رفت از بحرانهای زیست محیطی باید در شهرهای آینده تغییر بنیادی اعمال شود.

  گزارش نشست تخصصی هنر، طبیعت و شهر
 • زمان مطالعه : 19 دقیقه
 • ۱

  گزارش نشست تخصصی هنر، طبیعت و شهر

  هشتمین نشست از سلسله نشستهای مطالعات عالی پدیدار شناسی منظر شهری با موضوع هنر، طبیعت و شهر در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۵ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.