برچسب: ساکنان

گوردن کالن
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    گوردن کالن

    شهر چیزی بیش از ساکنان آن است. شهر با ایجاد فضایی مطلوب می تواند دلیلی برای انتخاب زندگی اجتماعی مردم به جای زندگی انفرادی باشد. گوردن کالن – طراح شهری