برچسب: سازه چوبی

سازه UWO حاصل کارگاه گروه WOVEN
  • زمان مطالعه : 5 دقیقه
  • ۰

    سازه UWO حاصل کارگاه گروه WOVEN

    نام این سازه که در کارگاه چند روزه شکل گرفت، UWO، به معنای شیء چوبی ناشناس، ارجاع به عملکرد غیرمشخص و بدون هیچ نشانه ساختاری قابل تشخیص برای چگونگی استفاده از آن و همچنین به ظاهر ناشناخته آن دارد.