برچسب: رنگ خدا

بی فاصله با طبیعت؛ تحلیلی بر فیلم سینمایی رنگ خدا از دیدگاه منظر
  • زمان مطالعه : 17 دقیقه
  • ۰

    بی فاصله با طبیعت؛ تحلیلی بر فیلم سینمایی رنگ خدا از دیدگاه منظر

    فیلم رنگ خدا در بالاترین درجه وضوحی که یک فیلم ممکن است بدان برسد، نشان می‌دهد که دارای رسالتی دینی است، اما تجربه‌ ای ژرف از تأمل در جهان طبیعی را در اختیار ما قرار می‌دهد.