برچسب: دانشگاه تورنتو

مجموعه تجربه های آموزش معماری منظر در دانشگاههای مختلف جهان – جلسه اول: دانشگاه تورنتو
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
  • ۰

    مجموعه تجربه های آموزش معماری منظر در دانشگاههای مختلف جهان – جلسه اول: دانشگاه تورنتو

    در نشست آموزش معماری منظر در دانشگاههای جهان، افشین اشعری، دانش آموخته دانشگاه تورنتو در مورد دروس رشته منظر، پروژه های درسی و موقعیتهای شغلی صحبت می کند.