برچسب: دانشگاه بین المللی امام خمینی

توجه به قطر تاج و تاثیر آن در کاشت
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  توجه به قطر تاج و تاثیر آن در کاشت

  عدم توجه به قطر‌ تاج و کاشت نامناسب آن نزدیک به لبه ی باغچه موجب بروز مشکلاتی می شود. درختان با توجه به قطر تاج ممکن است راه عبوری را مسدود کرده و مشکل در رفت و آمد را برای افراد به وجود آورند.

  چگونگی استفاده از مفهوم تاکید در فضا
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  چگونگی استفاده از مفهوم تاکید در فضا

  یکی از اصولی که می توان برای نشان دادن مکانی خاص در فضا از آن استفاده کرد، تاکید است. این تصویر دانشکده های علوم انسانی و علوم اجتماعی را در دانشگاه بین المللی امام خمینی نشان می دهد و مشخص است که از دو درخت نارون توپی برای تاکید بر دانشکده ها استفاده شده است.