برچسب: دانشگاه

دانشگاهی همساز با اقلیم در مراکش
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
  • ۰

    دانشگاهی همساز با اقلیم در مراکش

    طراحی این پردیس در کشور مراکش در پی پیش بینی فضای دانشگاهی است که با سایت کویر طبیعی یکپارچه باشد تا بتواند ارتباط بین بنا و محیط ایجاد کند. در واقع پاسخی به آب و هوای محلی باشد واز خطوطی که تپه های شنی اطراف می سازند، الهام بگیرد.