برچسب: خوراکی

نگاهی به پیوند مردم بلوچ با طبیعت
  • زمان مطالعه : 8 دقیقه
  • ۰

    نگاهی به پیوند مردم بلوچ با طبیعت

    پیوند مردم سیستان و بلوچستان با طبیعت به علت عدم درگیری مستقیم مردم منطقه با موج مدرنیته و تکنولوژی همچنان پابرجاست و می توان نمود آنرا در بخشهای مختلف مانند رفتارهای روزانه، اوقات فراغت، معیشت، صنایع دستی و حتی تغذیه مردم مشاهده نمود.