برچسب: تنوع

تنوع و تعدد گونه های گیاهی در فضاهای مختلف
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تنوع و تعدد گونه های گیاهی در فضاهای مختلف

  پژوهشی در ملبورن استرالیا به منظور مقایسه تنوع و تعدد گونه های گیاهی ضعیف و سست در فضاهای مختلف شامل باغچه های کنار خیابان، بستر باغها و چمنزارها انجام گرفت که نهایتاً مشخص شد باغچه های کنار خیابان نسبت به بستر باغ ها و چمنزارها دارای بیشترین غنا و تنوع گونه ها هستند.

  پیتر کلترپ
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  پیتر کلترپ

  حفاظت از محیط زیست، فرهنگ و تاریخ، توجه به مقیاس انسانی و طراحی فضاهای پیاده محور، طراحی فضاها برای طیف وسیعی از جامعه سه اصل شهرسازی خوب هستند. پیتر کلترپ