برچسب: تناسب

رعایت تناسب در رنگ و ارتفاع گیاهان
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    رعایت تناسب در رنگ و ارتفاع گیاهان

    در طرح کاشت بوستان محله شاهد در شهر محمدیه، معیارهای زیبایی شناسی نظیر تقارن، تناسب و… رعایت شده است، به گونه ای که گیاهان با ارتفاع بیشتر در عقب و گیاهان با ارتفاع کمتر درجلوی باغچه کاشته شده اند.