برچسب: تاکید

چگونگی استفاده از مفهوم تاکید در فضا
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۱

    چگونگی استفاده از مفهوم تاکید در فضا

    یکی از اصولی که می توان برای نشان دادن مکانی خاص در فضا از آن استفاده کرد، تاکید است. این تصویر دانشکده های علوم انسانی و علوم اجتماعی را در دانشگاه بین المللی امام خمینی نشان می دهد و مشخص است که از دو درخت نارون توپی برای تاکید بر دانشکده ها استفاده شده است.