برچسب: تاریخ

راجر ترنسیک
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  راجر ترنسیک

  هیچ ساختمانی نمی تواند مستقل از تاریخ و محیط باشد و هر چقدر هم دارای راه حل‌ معمارانه باشد، باز هم نمی‌تواند بر محدودیتهای بافت شهری غلبه کند. راجر ترنسیک

  پارک پاکتی خیابانی بالفور
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه
 • ۰

  پارک پاکتی خیابانی بالفور

  پارک خیابانی بالفور پارکی کوچک در مقیاس همسایگی در سیدنی است که بر اساس هندسه موجود خیابانهای محلی و بسته شدن بخشی از خیابان بالفور طراحی شده است.