برچسب: تئاتر

تبدیل فضای منزوی حاشیه رودخانه Storaa به فضای زنده شهری
  • زمان مطالعه : 9 دقیقه
  • ۰

    تبدیل فضای منزوی حاشیه رودخانه Storaa به فضای زنده شهری

    معماران منظر ORKA، رودخانه را از مشکل به یک فرصت تبدیل کردند و به جای آنکه صرفاً جدا کننده شهر باشد به عنصری کلیدی برای آن بدل شد. در واقع می توان گفت که رودخانه به نقطه عطف کل پروژه تبدیل گشت.