برچسب: برنامه ریزی

پتریک گِدِس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  پتریک گِدِس

  برنامه ریزی شهری صرفاً برنامه ریزی کالبدی و حتی کاربری ها نیست. برنامه ریزی زمانی موفق خواهد بود که مبتنی بر فرهنگ عامه مردم باشد. پتریک گِدِس – برنامه ریز شهری

  جین جیکوبز
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  جین جیکوبز

  از آنجا که گسترش شهر، محصول جریان معمول زندگی و به شکل ارگانیک است، نمی تواند مطابق با برنامه ریزی مبتنی بر نظم اتفاق بیافتد. جین جیکوبز

  دنیس اسکات
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  دنیس اسکات

  معماری نمی تواند مردم را مجبور به تعامل کند بلکه با برنامه ریزی فضاهایی برای رو در رو شدن، فضای جمعی کارآمد و جذاب را به وجود می آورد. دنیس اسکات

  شهردار به عنوان اصلی ترین معمار شهر خود
 • زمان مطالعه : 25 دقیقه
 • ۰

  شهردار به عنوان اصلی ترین معمار شهر خود

  شهردار سابق میامی، مانی دیاز، با بیش از هشت سال سابقه کار بر یکی از تحولات شهری در تاریخ ایالات متحده آمریکا، از روند آگاهی و تسلط خود به امور شهری می گوید.

  کلیر بروک هرست
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  کلیر بروک هرست

  مناظر مختلف نیاز به یافتن راه حلهای متنوع برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت را تایید می کند. تنها یک راه حل برای طراحی مناظر مختلف وجود ندارد. کلیر بروک هرست