برچسب: باورها

نقش اسطوره ها و باورها در نامگذاری مکانهای جزایر هرمز و قشم
  • زمان مطالعه : 17 دقیقه
  • ۰

    نقش اسطوره ها و باورها در نامگذاری مکانهای جزایر هرمز و قشم

    اسم یک منطقه برگرفته ار پیشینه، کارکرد و باور مردمان آن است. گاه عملکرد محیط بر نامگذاری آن تاثیرگذار است و گاه نام آن منجر به شکل گیری عملکردی خاص می شود.