برچسب: بافت تاریخی

نوسازی منطقه قدیمی شهر تروا
 • زمان مطالعه : 6 دقیقه
 • ۰

  نوسازی منطقه قدیمی شهر تروا

  در شهر تروا در فرانسه با بکارگیری کانال به عنوان المان اصلی جاذبه، تغییراتی در تمام مرکز شهر به وجود آمده و منطقه­ قدیمی شهر به طور کامل نوسازی شده است.

  تاثیر نحوه ساماندهی جداره های تجاری بر بافت تاریخی سن پترزبورگ
 • زمان مطالعه : 9 دقیقه
 • ۱

  تاثیر نحوه ساماندهی جداره های تجاری بر بافت تاریخی سن پترزبورگ

  جداره های تجاری در بافت تاریخی سن پترزبورگ، تاثیر کمی بر بدنه ساختمان داشته و مداخله به فونت بدون زمینه، تابلوی کوچک و سایبان برای تعریف ورودی محدود می شود.