برچسب: باغچه کنار خیابان

تنوع و تعدد گونه های گیاهی در فضاهای مختلف
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    تنوع و تعدد گونه های گیاهی در فضاهای مختلف

    پژوهشی در ملبورن استرالیا به منظور مقایسه تنوع و تعدد گونه های گیاهی ضعیف و سست در فضاهای مختلف شامل باغچه های کنار خیابان، بستر باغها و چمنزارها انجام گرفت که نهایتاً مشخص شد باغچه های کنار خیابان نسبت به بستر باغ ها و چمنزارها دارای بیشترین غنا و تنوع گونه ها هستند.