برچسب: باغ

تنوع و تعدد گونه های گیاهی در فضاهای مختلف
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تنوع و تعدد گونه های گیاهی در فضاهای مختلف

  پژوهشی در ملبورن استرالیا به منظور مقایسه تنوع و تعدد گونه های گیاهی ضعیف و سست در فضاهای مختلف شامل باغچه های کنار خیابان، بستر باغها و چمنزارها انجام گرفت که نهایتاً مشخص شد باغچه های کنار خیابان نسبت به بستر باغ ها و چمنزارها دارای بیشترین غنا و تنوع گونه ها هستند.

  ژیل کلمان
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ژیل کلمان

  باغ یک پروژه همیشگی است. ثمره می دهد، نماد می زاید و رویا می پروراند. برای همه قابل دسترس است. توقع اندکی دارد و در عین حال همه چیز اعطا می کند. ژیل کلمان

  باغ سازگار با محیط زیست
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه
 • ۰

  باغ سازگار با محیط زیست

  کنار روخانه سوان از چوبهای بازیافت شده و مداخلات همگام با محیط زیست برای طراحی یک باغ ساده، هماهنگ با محیط پیرامون و دارای معماری مدرن برای خانه استفاده شد.

  روبرتو برل مارکس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  روبرتو برل مارکس

  باغ مجموعه ایی از مفاهیم قابل انعطاف است. از این رو گیاه برای یک معمار منظر تنها یک گیاه نیست؛ بلکه رنگ، فرم، حجم و یا یک نقش اسلیمی را در خود جای داده است. روبرتو برل مارکس – معمار منظر