برچسب: اکولوژی

تیم واترمن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تیم واترمن

  معماران منظر در طراحی شهرها و روستاها، نسبت به جغرافیدانان توجه بیشتری به اکولوژی دارند که به تعادل در طرح می‌ انجامد. تیم واترمن – معمارمنظر

  تیموتی اینگلدیس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تیموتی اینگلدیس

  چنانچه بپذیریم که اکولوژی علم بررسی روابط بین ارگانیسم‌ها و نیز رابطه آنها با محیط پیرامون شان باشد پس می توان جامعه شناسی را شاخه ایی از اکولوژی دانست که در زیرمجموعه خود (مقیاس انسانی) به روابط بین ارگانیسم ها و محیط خاص آنها می پردازد. تیموتی اینگلدیس – انسان شناس Timothy Ingoldis – Anthropologist

  مایکل وان والکن برگ
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  مایکل وان والکن برگ

  منظر شهری چگونگی تغییر در شهرسازی سنتی را به چالش می کشد. شهرسازی اکولوژیک رویکردی برای افزایش ظرافت و تکنیک اکولوژی در ساخت شهرها است. مایکل وان والکن برگ

  گوشواره زرد، زینت آویز درختان
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  گوشواره های زرد تهران

  استفاده از کارتهای زرد جلب‌ کننده حشرات که به‌ مثابه گوشواره از درختان آویزان شده اند تنها راه مقابله با آفت سفید بالک (مگس سفید) درختان توت برگی است.