برچسب: اروپا

فراخوان دهمین جایزه اروپا برای فضاهای عمومی شهری
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
  • ۰

    فراخوان دهمین جایزه اروپا برای فضاهای عمومی شهری

    جایزه اروپایی برای فضاهای عمومی شهر، ماهیت ارتباطات و اجتماع فضای عمومی شهری اروپا را نمایان می سازد و تنها جایزه ای است که فقط محدوده به یک قاره است و به دو بخش مؤلف یا بانی طرح و شهردار یا دیگر مؤسسات پیشرو با هدف بهبود زندگی شهروندان تعلق می گیرد.