برچسب: آرژانتین

نگاهی گذرا به فعالیتهای کلوریندو تستا
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
  • ۰

    نگاهی گذرا به فعالیتهای کلوریندو تستا

    کلوریندو تستا که در خارج از کشور خود نسبتاً ناشناخته است، یکی از مهمترین معماران قرن بیستم آرژانتین است. او که به طور مداوم، طبقه بندیها را مورد هجوم قرار می داد، در دو اثر از نمادین ترین ساختمانهای بوئنوس آیرس، شامل بانک لندن و کتابخانه ملی، در کنار بسیاری از پروژه های دیگر در طول زندگی حرفه ای خود دست داشته است.