برچسب: آب

آب آیینه معماران
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    آب آیینه معماران

    حضور آب در حوض نه تنها نمایش انعکاس بناست، بلکه عنصر پیوند دهنده زمین به آسمان است. اندیشه عرفانی در باغ، آسمان را با انعکاس آیینه مانند آب به زمین می دوزد.