برچسب: آب

جایلز رینر و مجسمه های آبی مفهومی
 • زمان مطالعه : 8 دقیقه
 • ۰

  جایلز رینر و مجسمه های آبی مفهومی

  جایلز رینر در ساخت مجسمه های آبی مفهوی اش تنها زیبایی را هدف نگرفته است، بلکه از آن به عنوان عنصری که طرحها را با زندگی واقعی در بر می گیرد، استفاده می کند.

  آب آیینه معماران
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آب آیینه معماران

  حضور آب در حوض نه تنها نمایش انعکاس بناست، بلکه عنصر پیوند دهنده زمین به آسمان است. اندیشه عرفانی در باغ، آسمان را با انعکاس آیینه مانند آب به زمین می دوزد.