دسته: گفتار

روبرت گودمن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  روبرت گودمن

  سیستم اقتصادی ما، نقش معمار را تنزل داده است. معمار می بایست گزینه های فرهنگی پروژه ها را تهیه کند که فرمول آن توسط مشاوران املاک معلوم شده است. روبرت گودمن

  آلدو روسی
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آلدو روسی

  کسی نمی تواند بدون مطالعه وضعیت زندگی در یک شهر به معماری یک بنا بپردازد. آلدو روسی – معمار

  یان گِل
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  یان گِل

  خوانایی فضا امکان شناخت سریع محیط را فراهم کرده و می تواند سازمان دهنده رویدادهای اجتماعی دانش و اندیشه افراد باشد. یان گِل – معمار و طراح شهری

  ویلیام ورستر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ویلیام ورستر

  معماری، خود هدف نیست بلکه ابزاری برای زندگی، آسایش، کار و مردم است. در واقع معماری به مثابه قاب عکس است و نه خود عکس. ویلیام ورستر – معمار

  ساموئل مکبی
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ساموئل مکبی

  معماری یک هنر اجتماعی است و نباید فقط به سمت عملکردگرایی و پاسخ به نیازهای روزمره زندگی بلکه باید به سمت پاسخگویی به نیازهای معنوی سوق داده شود. ساموئل مکبی

  اریک پرری
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  اریک پرری

  معماری مردمی ترین هنر است و مردم سختگیر ترین منتقد آن. اریک پرری – معمار

  کلودیو سیلورسترین
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  کلودیو سیلورسترین

  معماری باید تکمیل کننده طبیعت باشد. معماری خوب باعث زیبایی طبیعت می شود و به آن عظمت می بخشد. کلودیو سیلورسترین – معمار

  جی آرتور پریتزکر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  جی آرتور پریتزکر

  معماری با بیان هنرمندانه خود قصد دارد که از نیازهای ساده برای سرپناه و امنیت فراتر رود. جی آرتور پریتزکر – کارآفرین