دسته: گفتار

کریستوفر الکساندر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  کریستوفر الکساندر

  در محیط ارگانیک هر مکان منحصربفرد است و در ارتباط با یکدیگر کل را ایجاد می کنند. این کل توسط هر فردی که جزئی از آن است قابل شناسایی است. کریستوفر الکساندر

  یان گِل
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  یان گِل

  ساخت تعداد بیشمار ساختمان های سبز یک شهر را پایدار نمی کند. یان گِل – معمار و طراح شهری

  پیتر نیومن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  پیتر نیومن

  یک شهر منعطف و پایدار در مسائل اقتصادی، محیطی و اجتماعی با کیفیت آینده‌ نگرانه زیرساختهایش قادر است با هر چالشی روبرو شده و خود را بازسازی کند. پیتر نیومن

  لیو ژیادو
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  لیو ژیادو

  معماری، هنر تک بعدی نیست بلکه به عنوان یک حرفه باید با شرایط واقعی سر و کار داشته باشد و موجب بهبود شرایط جامعه شود. لیو ژیادو – معمار

  لودویگ میس وندروهه
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  لودویگ میس وندروهه

  معماری درباره خلق فرمهای ظاهری یا طراحی یک زمین بازی برای افراد جوان یا پیر نیست. معماری بستری واقعی برای به چالش کشیدن روح است. لودویگ میس وندروهه – معمار

  نورمن فاستر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  نورمن فاستر

  معماری تجلی گاه ارزش هاست. آنچه بنا می کنیم بازتابی از سبک زندگی ماست. نورمن فاستر – معمار

  دونالد ماینیگ
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  دونالد ماینیگ

  منظر صرفاً آنچه می بینم نیست. بلکه شامل هر آنچه درک می کنیم، می‌شود. دونالد ماینیگ – جغرافیدان

  جین جیکوبز
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  جین جیکوبز

  هیچ منطقی نمی تواند بر شکل گیری شهر تحمیل شود. مردم، شهر را می‌سازند و شهر متعلق به آنهاست نه به ساختما‌نها. این منطق باید اساس طراحی شهر شود. جین جیکوبز