دسته: گفتار

ادوارد رِلف
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ادوارد رِلف

  تلاش برای درک پدیده مکان دو دلیل اصلی دارد؛ نخست آنکه مکان به منزله نمادی بنیادین از مداخله بشر در جهان هستی، به خودی خود جالب توجه است و دوم، دانش پیشرفته درباره ماهیت مکان، می‌تواند در راستای نگهداری و مداخله در مکان موجود و خلق مکان‌ های جدید به‌ کار رود. ادوارد رِلف – جغرافیدان

  میکیانگ کیم
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  میکیانگ کیم

  اگر چه ما به فضاهای سبز قابل دسترس تری نیازمندیم اما آنچه امروزه بیش از هر زمان دیگری مهم است، طراحی گیرا در یک پارک برای جذب کودکان است. کاربرد تکنولوژی در منظر باید به قدری توسعه یابد که برای رقابت و غلبه بر تکنولوژی تلفن های همراه نوجوانان کافی باشد. میکیانگ کیم – معمار منظر

  کریستف ژیرو
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  کریستف ژیرو

  منظر از ترکیب عوامل عینی و ذهنی تشکیل شده است. سنگ های موجود در سایت، آثار باقیمانده یا لکه ها، عناصر عینی هستند که اطلاعاتی درباره ویژگی های زمین شناسی، نحوه سکونت و سیلاب ها در اختیار ما قرار می دهند. رویدادهای گذشته، داستان های محلی و یا تاریخی نیز عناصر ذهنی سایت هستند. کریستف ژیرو – معمار منظر

  تیموتی بتلی
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تیموتی بتلی

  شهر بیوفیلیک، شهری است که طبیعت را نه همچون حاشیه یا تزئینات، بلکه به عنوان هسته طراحی و برنامه‌ ریزی شهری به کار می بندد. طبیعت، کلید شکل گیری تمامی رویدادهای شهر است. تیموتی بتلی – برنامه ریز شهری

  بیل هیلایر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  بیل هیلایر

  فضا می تواند شکل دهنده رفتارهای اجتماعی باشد مانند فضای گالری که حرکت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین ترتیب فضا می تواند الگویی ‌برای گردهم آمدن به صورت اتفاقی و امکانی برای تعاملات اجتماعی ایجاد کند. بیل هیلایر – معمار

  جاناتان بارنت
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  جاناتان بارنت

  شهر امروز محصول تصمیم هایی است که برای نیل به اهداف منفرد و مجزا اتخاذ می شوند، اما عارضه جانبی و رابطه متقابل آنها در نظر گرفته نشده است. جاناتان بارنت

  جیمی لرنر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  جیمی لرنر

  در مدیریت شهر، به دنبال خلاقیت، یک صفر، به دنبال پایداری، دو صفر از بودجه و اگر به دنبال همبستگی هستید، به هویت و تنوع اجتماعی احترام بگذارید. جیمی لرنر

  رِی اُلدِنبرگ
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  رِی اُلدِنبرگ

  در غیاب زندگی جمعی غیررسمی، زندگی فردی شده و جایی که امکانات فراغت به طور عمومی وجود ندارد، در شکل مالکیت خصوصی و مصرف شخصی بروز می یابد. رِی اُلدِنبرگ