دسته: گفتار

آنری لوفِور
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آنری لوفِور

  فضا یک شیء نیست بلکه روابط بین اشیاء است. آنری لوفِور – فیلسوف

  جان کلوز
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  جان کلوز

  آن چه کاراکتر یک شهر را شکل می دهد فضاهای عمومی است نه فضاهای خصوصی آن. جان کلوز – مدیر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد

  دیوید یوکا
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • دیوید یوکا

  ایده طراحی مکانهای الهام بخش برای مردم بسیار جذاب است. طراحی فضاها با زیباییهای طبیعی و فرهنگی، من را به فعالیت در حرفه معماری منظر ترغیب می کند. دیوید یوکا

  آرژن اوسترمن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آرژن اوسترمن

  معماری به دنبال بهبود شرایط محیطی، اجتماعی و گاهی هم سیاسی است. آرژن اوسترمن – معمار

  آلبرت کان
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آلبرت کان

  معماری نود درصد تجارت است و ده درصد هنر. آلبرت کان – معمار

  ریچارد میر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ریچارد میر

  معماری یک امر حیاتی و دیرپاست زیرا مظروف ما و تعریف کننده فضای کاربردی، تحرک و زیست انسان است. ریچارد میر – معمار

  بلیر کمین
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  بلیر کمین

  معماری تنها یک معامله شخصی بین معمار و مشتری نیست. معماری روی هرکسی تاثیر می گذارد، پس بایدبرای همه قابل فهم باشد. بلیر کمین – منتقد معماری

  استیون بوراسا
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  استیون بوراسا

  یک ساختمان در منظر جزئی از یک کل است. صحبت درباره زیبایی آن به صورت منفرد و بدون در نظر گرفتن تاثیر و ارتباط آن با منظر کل کاملاً بی معنی است. استیون بوراسا