دسته: گفتار

پیرس لویس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  پیرس لویس

  برای شناخت خود باید مناظر اطرافمان را با نگاهی پرسشگر بنگریم چرا که نه فقط نمادهای ملی، بلکه ردی از فرهنگ و منظر روزمره ما را در بر دارند. پیرس لویس – جغرافیدان

  مارگارت درَبل
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  مارگارت درَبل

  چنانچه مناظر مورد علاقه ما به یکباره تغییر کند عمیقاً ناراحت می شویم زیرا نه تنها یک مکان بلکه تداوم مراحل مختلف زندگی خود را از دست می‌دهیم. مارگارت درَبل

  آنری لوفِور
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آنری لوفِور

  فضا هرگز خالی نیست و همواره معنایی را در بردارد. آنری لوفِور – فیلسوف

  جین جیکوبز
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  جین جیکوبز

  از آنجا که گسترش شهر، محصول جریان معمول زندگی و به شکل ارگانیک است، نمی تواند مطابق با برنامه ریزی مبتنی بر نظم اتفاق بیافتد. جین جیکوبز

  ستا لو
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ستا لو

  مهم ترین معیار برای افراد جوان در فضاهای عمومی انعطاف پذیری و حس دعوت کنندگی آن است. ستا لو – روان شناس محیطی

  ربکا سُلنیت
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ربکا سُلنیت

  شهر به مثابه یک زبان و گنجینه ای از واژگان است. راه رفتن در شهر همچون صحبت کردن به این زبان و گزینش واژه هاست. ربکا سُلنیت – نویسنده

  راجر ترنسیک
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  راجر ترنسیک

  هیچ ساختمانی نمی تواند مستقل از تاریخ و محیط باشد و هر چقدر هم دارای راه حل‌ معمارانه باشد، باز هم نمی‌تواند بر محدودیتهای بافت شهری غلبه کند. راجر ترنسیک

  دنیز کاسگرُِو
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  دنیز کاسگرُِو

  منظر یک گفتمان است که از طریق آن گروههای اجتماعی متفاوت در طول تاریخ، هویت گروهی و رابطه خود را با سرزمین و سایر گروههای انسانی شکل داده اند. دنیز کاسگرُِو