دسته: گفتار

پتریک گِدِس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  پتریک گِدِس

  برنامه ریزی شهری صرفاً برنامه ریزی کالبدی و حتی کاربری ها نیست. برنامه ریزی زمانی موفق خواهد بود که مبتنی بر فرهنگ عامه مردم باشد. پتریک گِدِس – برنامه ریز شهری

  فرد کنت
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  فرد کنت

  هر شخصی حق زندگی در مکان های با کیفیت را دارد و از آن مهم تر همه انسان ها حق مشارکت برای ساخت آن فضای با کیفیت را دارند. فرد کنت – برنامه ریز شهری

  ویلیام اچ وایت
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ویلیام اچ وایت

  سلامت شهر را می توان با میزان سرزندگی و پویایی خیابان ها و فضاهای عمومی آن اندازه گیری کرد. ویلیام اچ وایت – جامعه شناس شهری

  ابنزر هوارد
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ابنزر هوارد

  شهر مانند یک گل در هر مرحله از رشد و گسترش خود باید وحدت، تناسبات و کمال داشته باشد و گسترش شهر نباید موجب از بین رفت وحدت آن شود. ابنزر هوارد – برنامه ریز شهری

  گوردن کالن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  گوردن کالن

  شهر چیزی بیش از ساکنان آن است. شهر با ایجاد فضایی مطلوب می تواند دلیلی برای انتخاب زندگی اجتماعی مردم به جای زندگی انفرادی باشد. گوردن کالن – طراح شهری

  پیرس لویس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  پیرس لویس

  برای شناخت خود باید مناظر اطرافمان را با نگاهی پرسشگر بنگریم چرا که نه فقط نمادهای ملی، بلکه ردی از فرهنگ و منظر روزمره ما را در بر دارند. پیرس لویس – جغرافیدان

  مارگارت درَبل
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  مارگارت درَبل

  چنانچه مناظر مورد علاقه ما به یکباره تغییر کند عمیقاً ناراحت می شویم زیرا نه تنها یک مکان بلکه تداوم مراحل مختلف زندگی خود را از دست می‌دهیم. مارگارت درَبل

  آنری لوفِور
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  آنری لوفِور

  فضا هرگز خالی نیست و همواره معنایی را در بردارد. آنری لوفِور – فیلسوف