دسته: نمونه خوب

کرت بندی با مصالح بومی
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  کرت بندی با مصالح بومی

  در دژ عامر، کرت بندی و هندسه‌ بندی باغچه ها قابل مشاهده است و می توان با این تکنیک در طراحی امروزه در زمینهای بزرگ به سبزینگی موجود نظم داد.

  پوشش گیاهی هدف دار
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  پوشش گیاهی هدف دار

  در بوستان مادر شهر محمدیه، استفاده از گیاهان رونده در کنار پایه های چراغ دو هدف استتار پایه و نقش نگه دارنده آن برای گیاه را دنبال می کند.

  رعایت تناسب در رنگ و ارتفاع گیاهان
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  رعایت تناسب در رنگ و ارتفاع گیاهان

  در طرح کاشت بوستان محله شاهد در شهر محمدیه، معیارهای زیبایی شناسی نظیر تقارن، تناسب و… رعایت شده است، به گونه ای که گیاهان با ارتفاع بیشتر در عقب و گیاهان با ارتفاع کمتر درجلوی باغچه کاشته شده اند.

  چگونگی استفاده از مفهوم تاکید در فضا
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۱

  چگونگی استفاده از مفهوم تاکید در فضا

  یکی از اصولی که می توان برای نشان دادن مکانی خاص در فضا از آن استفاده کرد، تاکید است. این تصویر دانشکده های علوم انسانی و علوم اجتماعی را در دانشگاه بین المللی امام خمینی نشان می دهد و مشخص است که از دو درخت نارون توپی برای تاکید بر دانشکده ها استفاده شده است.

  هویت رنگی در نیشابور
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  هویت رنگی در نیشابور

  نیشابور شهری است که محصول اصلی آن فیروزه است و این کیفیت رنگی را داراست، به گونه ای که این کیفیت، در فروشگاه های شهر به دلیل وجود ویترین و تابلوها، با همان پس زمینه رنگی فیروزه ای، نمود پیدا می کند.

  ترکیب سکو و پله در منظر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ترکیب سکو و پله در منظر

  برای حفظ اندازه های محیطی می توان پله ها را در مقیاس معمولی خود طراحی کرد و با ترکیب آن با سکو، محل های نشستن متناسب به وجود آورد و به پویایی فضا افزود.