معمار منظر

مصاحبه با آقای مهندس شیبانی، مدیر گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
 • زمان مطالعه : 10 دقیقه
 • ۰

  مصاحبه با آقای مهندس شیبانی، مدیر گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

  این مطلب به مصاحبه با مهندس شیبانی، مدیر گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی اختصاص دارد که در آن سطوح مختلف رشته منظر و فعالیت حرفه ای آن را بازگو می کند.

  سمینار همگام با معماری منظر
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه
 • ۰

  سمینار همگام با معماری منظر

  سمینار “همگام با معماری منظر” از سلسله سمینارهای هفته پژوهش با هدف معرفی انجمن معماران منظر آمریکا، ۴ دیماه ۱۳۸۵ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

  چیستی معماری منظر
 • زمان مطالعه : 5 دقیقه
 • ۰

  چیستی معماری منظر

  معماری منظر جایگاه خود در جامعه حرفه ای را به دست نیاورده و علت آن عدم ارائه تعریفی جامع از چیستی آن، مشخص نبودن حوزه فعالیت و تداخل با رشته های وابسته است.

  تاریخ معماری منظر
 • زمان مطالعه : 11 دقیقه
 • ۰

  تاریخ معماری منظر

  قرنها پیش، رومن ها از معماری منظر در مقیاس وسیع بهره می بردند. حرفه معماری منظر را فردریک المستد، نیمه دوم قرن ۱۹ با نهضت پارک در آمریکا پایه گذاری کرد.