معمار منظر

بررسی رابطه انسان و طبيعت؛ لزوم بازگشت نگاه معناگرا و نمادگرا به طبيعت
 • زمان مطالعه : 52 دقیقه
 • ۰

  بررسی رابطه انسان و طبیعت؛ لزوم بازگشت نگاه معناگرا و نمادگرا به طبیعت

  این مطلب به بررسی رابطه ای معناگرا بین انسان و طبیعت در منظر با در نظر گرفتن فیلم درخت گلابی به عنوان بستری برای نگاهی دقیق و متفاوت به این موضوع می پردازد.

  مصاحبه با آقای مهندس شیبانی، مدیر گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
 • زمان مطالعه : 10 دقیقه
 • ۰

  مصاحبه با آقای مهندس شیبانی، مدیر گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

  این مطلب به مصاحبه با مهندس شیبانی، مدیر گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی اختصاص دارد که در آن سطوح مختلف رشته منظر و فعالیت حرفه ای آن را بازگو می کند.

  سمینار همگام با معماری منظر
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه
 • ۰

  سمینار همگام با معماری منظر

  سمینار “همگام با معماری منظر” از سلسله سمینارهای هفته پژوهش با هدف معرفی انجمن معماران منظر آمریکا، ۴ دیماه ۱۳۸۵ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

  چیستی معماری منظر
 • زمان مطالعه : 5 دقیقه
 • ۰

  چیستی معماری منظر

  معماری منظر جایگاه خود در جامعه حرفه ای را به دست نیاورده و علت آن عدم ارائه تعریفی جامع از چیستی آن، مشخص نبودن حوزه فعالیت و تداخل با رشته های وابسته است.