معمار منظر

کارخانه ای همساز با زمین
 • زمان مطالعه : 13 دقیقه
 • ۱

  کارخانه ای همساز با زمین

  تکنیکی که بتوانیم با آن کارخانه هایی که اغلب محیط مطلوبی برای شهروندان نیستند را به گونه ای طراحی کنیم تا مکانی سرزنده باشد، بسیار کارآمد و مطلوب خواهد بود.

  ویلا به سبک مدرن در هلند
 • زمان مطالعه : 8 دقیقه
 • ۱

  ویلا به سبک مدرن در هلند

  ساخت ویلا به سبک مدرن در اروپا در بسیاری از موارد هنوز هم به سبک میس ون در روهه و فیلیپ جانسون انجام می شود و سادگی طرح آنها هنوز هم خواهان دارد.

  معماری منظر چیست؟
 • زمان مطالعه : 17 دقیقه
 • ۱

  معماری منظر چیست؟

  معماری منظر متنوع، رو به تعالی و همیشه در حال تغییر و تحول است. مقیاس فعالیت آن از جزء فضاهای بیرونی یک خانه تا مقیاس های بزرگ شهری و منطقه ای متغیر است.