معمار منظر

کاهش جرم و جنایت با طراحی منظر
 • زمان مطالعه : 14 دقیقه
 • ۲

  کاهش جرم و جنایت با طراحی منظر

  آیا طراحی محیط تاثیری در وقوع جرایم اجتماعی در فضاهای شهری دارد؟ چگونه می توان با طراحی منظر، میزان جرم و جنایت در محیط های شهری را کنترل کرد؟

  باغچه های لوکس و کوچک شهری
 • زمان مطالعه : 12 دقیقه
 • ۰

  باغچه های لوکس و کوچک شهری

  فضاهای سبز کوچک خانگی یا همان باغچه های خصوصی، فراوان ترین فضاهای سبز هستند که طراحی آنها به خاطر مقیاس کوچک می تواند چالشی جدید برای معماران منظر باشد.

  تنوع؛ رمز موفقیت فضای عمومی
 • زمان مطالعه : 10 دقیقه
 • ۰

  تنوع؛ رمز موفقیت فضای عمومی

  انعطاف پذیری در فضای عمومی به چندعملکردی شدن آن منجر می شود.کلید موفقیت میدان پایونیر، وجود تنوع، مدیریت حرفه ای کارکردها، موقعیت مناسب و طراحی ساده آن است.