معمار منظر

دگرگونی منظر شهر در مناسبت های آیینی؛ نمونه موردی: حسینیه تفت در ایام محرم
 • زمان مطالعه : 11 دقیقه
 • ۰

  دگرگونی منظر شهر در مناسبت های آیینی؛ نمونه موردی: حسینیه تفت در ایام محرم

  در ایام محرم تکیه شاه ولی تفت و میدان رو به روی آن، محل اصلی تجمع عزاداران شده و به دگرگونی منظر در این فضا و خاطره انگیزشدن آن در ذهن مردم منجر می شود.

  مقایسه پویایی و پاسخ‌دهی به نیاز شهروندان در میدان امیرچخماق یزد و شاه ولی تفت
 • زمان مطالعه : 7 دقیقه
 • ۰

  مقایسه پویایی و پاسخ‌دهی به نیاز شهروندان در میدان امیرچخماق یزد و شاه ولی تفت

  مفهوم میدان نه درشکل و کالبد، بلکه براساس حضور سیال عابران شکل می گیرد و هر امری که این حضور را مختل کند به سرزندگی و پویایی آن لطمه وارد می آورد.

  پرونده سفر یزد
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  پرونده سفر یزد

  در این سفر از شهرهایی همچون یزد ،‌ فهرج، مهریز، تفت و میبد بازدید شد. پرونده حاضر محصول دریافت های اعضای حاضر در این سفر است.

  15 نمونه مهم از آثار منظر تاریخی جهان
 • زمان مطالعه : 17 دقیقه
 • ۱

  ۱۵ نمونه مهم از آثار منظر تاریخی جهان

  از میان تعداد بیشماری آثار منظر تاریخی در جهان، در این مطلب ۱۵ نمونه تاثیرگذار بررسی شده اند که برخی از آنها مشهور و برخی دیگر تا حدودی ناشناخته اند.