معمار منظر

تبدیل یک معدن زغال سنگ به یک قطب فرهنگی
  • زمان مطالعه : 18 دقیقه
  • ۰

    تبدیل معدن زغال سنگ به قطب فرهنگی

    معدنی با افزودن ویژگی هایی که عملکرد جدید را به گذشته تاریخی آن مرتبط می کند، تبدیل به قطب فرهنگی شده و مخاطبین آن حس متفاوتی در فضای جمعی را تجربه می کنند.