معمار منظر

معماری منظر و مسئله مکان
 • زمان مطالعه : 30 دقیقه
 • ۰

  معماری منظر و مسئله مکان

  در این گزارش شرح نشست تخصصی با موضوع “معماری منظر و مسئله مکان” که در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور آقای دکتر سید امیر منصوری برگزار شد، را می خوانید.

  ویدئو: طراحی پارک محله ای
 • زمان مطالعه : 10 دقیقه
 • ۰

  ویدئو: طراحی پارک محله ای

  در این ویدئو که برای اولین بار توسط سایت معمار منظر دوبله شده است؛ روند طراحی پارک محله ای تشریح می شود. اقدامات از تعامل با ساکنین شروع شده و تا ایجاد مبلمان مناسب جهت مکث در فضا ادامه می یابد.