معمار منظر

سندی تاریخی از نقد باغ ورسای
  • زمان مطالعه : 9 دقیقه
  • ۰

    سندی تاریخی از نقد باغ ورسای

    جسارت و نکته سنجی سن سیمون به ما یادآور می شود که بزرگی و یا مقبولیت یک اثر نباید مانع از نقد آن شود حتی اگر آن اثر باغ ورسای باشد.