معمار منظر

لندن به عنوان اولین پارک ملی شهری
 • زمان مطالعه : 11 دقیقه
 • ۰

  لندن به عنوان اولین پارک ملی شهری

  لندن قصد دارد به پارک ملی شهری که محدوده شهری وسیعی است و از طریق روشهای متنوع برای افزایش دارایی طبیعی منظر زیست خود مدیریت و محافظت می گردد، تبدیل شود.

  خلق منظر یادبود در میدان پاپی
 • زمان مطالعه : 7 دقیقه
 • ۰

  خلق منظر یادبود در میدان پاپی

  میدان پاپی بخشی از توسعه مجدد مسیر یادبود است که به عنوان منظر یادبود شناخته می شود و هدف از ایجاد آن گرامیداشت مشارکت کانادا در جنگهای جهانی و حفظ صلح است.