معمار منظر

نقد و بررسی پل طبیعت
 • زمان مطالعه : 34 دقیقه
 • ۰

  نقد و بررسی پل طبیعت

  پدید آمدن سکانسهای پی در پی مناسب در پل طبیعت و دیدهای ویژه، مکانی مطلوب و چشم نواز خلق کرده که پاسخگوی سه ارزش زیبایی شناسی، اجتماع و اکولوژی در منظر است.

  نقد خیابان ولیعصر
 • زمان مطالعه : 22 دقیقه
 • ۰

  نقد خیابان ولیعصر

  خیابان ولیعصر از جمله محورهای مهم در توسعه تاریخی شهر تهران بوده و عناصر کهن معماری و منظر طبیعی آن، عناصری با کیفیت هستند که هنوز به تهران هویت می بخشند.