معمار منظر

ناگفته هایی در مورد شهر Kowloon Walled
  • زمان مطالعه : 20 دقیقه
  • ۰

    ناگفته هایی در مورد شهر Kowloon Walled

    شارون لام در این مطلب، مطالعات و گفته های دیگران در مورد شهر Kowloon Walled را با تجربیات پدرش که در همسایگی این محل زندگی می کرده مقایسه کرده است.