معمار منظر

درسهایی از شهرهای دوستدار محیط زیست
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه
  • ۰

    درسهایی از شهرهای دوستدار محیط زیست

    شهرهای دوستدار محیط زیست، روی شهروندان خود برای این امر حساب می کنند. منظر شهری وابسته به جامعه شهری است و ساختن جامعه شهری پایدار می تواند از فرد شروع شود.