دسته: منظر طبیعی

لندن به عنوان اولین پارک ملی شهری
  • زمان مطالعه : 11 دقیقه
  • ۰

    لندن به عنوان اولین پارک ملی شهری

    لندن قصد دارد به پارک ملی شهری که محدوده شهری وسیعی است و از طریق روشهای متنوع برای افزایش دارایی طبیعی منظر زیست خود مدیریت و محافظت می گردد، تبدیل شود.