دسته: منظر طبیعی

حفظ اکوسیستم با طراحی پارک باتلاقی
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه
  • ۰

    حفظ اکوسیستم با طراحی پارک باتلاقی

    پارک باتلاقی ملی، هسته ای غیرقابل دسترس از چمن در مرکز دارد که اجازه تکامل چرخه طبیعی را داده و از زیستگاه بومی محافظت و به جلوگیری از وقوع سیل کمک می کند.