دسته: پروژه های منظرین

جداره های سبز؛ راه حلی برای کاهش تأثیر منفی بلندی ساختمان در مجتمع های مسکونی
  • زمان مطالعه : 8 دقیقه
  • ۰

    جداره های سبز؛ راه حلی برای کاهش تأثیر منفی بلندی ساختمان در مجتمع های مسکونی

    طراحی منظر محوطه مشاع مجتمع های مسکونی در کاهش تأثیرات منفی ارتفاع زیاد ساختمان ها نقش موثری دارد. سبز کردن جداره ها کمک شایانی به بهبود فضای سکونت می کند.