دسته: منظر

شهرهای سبز و پایدار؛ از ادعا تا واقعیت
 • زمان مطالعه : 12 دقیقه
 • ۰

  شهرهای سبز و پایدار؛ از ادعا تا واقعیت

  معماری و شهرسازی در پی رویای پایداری هستند و برنامه هایی برای ساختمانهای سبز و اکوشهرهای پیشرو را پیش بینی کرده اند. صحت این ادعا در این مطلب بررسی می شود.

  آموزه های منظرین استان کرمان
 • زمان مطالعه : 23 دقیقه
 • ۰

  آموزه های منظرین استان کرمان

  سفر همواره حاوی آموزه های فراوان است و درسهای آشکار و نهانی برای انسان به همراه دارد. در این مطلب، برداشت همسفران سفر پژوهشی کرمان در شش گروه ارائه شده است.

  سودمندی سخنان حکیمانه در معماری منظر
 • زمان مطالعه : 9 دقیقه
 • ۰

  سودمندی سخنان حکیمانه در معماری منظر

  گفتارهای حکیمانه از آزمونهای زمانه سربلند بیرون آمده ‌اند. این مطلب به مرور تعدادی از نقل قول های معروف که در معماری منظر سودمند واقع می ‌شوند، پرداخته است.