دسته: منظر

شهرهای سبز و پایدار؛ از ادعا تا واقعیت
  • زمان مطالعه : 12 دقیقه
  • ۰

    شهرهای سبز و پایدار؛ از ادعا تا واقعیت

    معماری و شهرسازی در پی رویای پایداری هستند و برنامه هایی برای ساختمانهای سبز و اکوشهرهای پیشرو را پیش بینی کرده اند. صحت این ادعا در این مطلب بررسی می شود.