دسته: رویداد

مجموعه تجربه های آموزش معماری منظر در دانشگاههای مختلف جهان – جلسه دوم: دانشگاه ادينبرو
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه
 • ۰

  مجموعه تجربه های آموزش معماری منظر در دانشگاههای مختلف جهان – جلسه دوم: دانشگاه ادینبرو

  دومین نشست از سری تجربه های آموزش معماری منظر در دانشگاه های مختلف جهان، با موضوع معماری منظر در دانشگاه ادینبرو انگلستان، یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶ برگزار می شود.

  مجموعه تجربه های آموزش معماری منظر در دانشگاههای مختلف جهان – جلسه اول: دانشگاه تورنتو
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه
 • ۰

  مجموعه تجربه های آموزش معماری منظر در دانشگاههای مختلف جهان – جلسه اول: دانشگاه تورنتو

  در نشست آموزش معماری منظر در دانشگاههای جهان، افشین اشعری، دانش آموخته دانشگاه تورنتو در مورد دروس رشته منظر، پروژه های درسی و موقعیتهای شغلی صحبت می کند.